Υπηρεσίες

Η εταιρεία EXIDER-ΦΩΤΙΟΥ αναλαμβάνει πάσης φύσεως έργα οδοποιίας, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, έργα άρδευσης – ύδρευσης.

 

Έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με την διεθνούς εμβέλειας εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων με κορυφαίο την κατασκευή τμήματος της Ιόνιας Οδού στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Οδοστρωσία

Κατασκευές με ξυλότυπο φρεατίων, τοιχίων κλπ. διαφόρων διαστάσεων

Τοποθέτηση ιστών οδοφωτισμού

Πέρασμα με εμφύσηση οπτικής ίνας και micro

Καθαρισμός οδεύσεων Η/Μ

Αναβάθμιση οδεύσεων Η/Μ και σιδηροδρομικών γραμμών

Ανυψώσεις εμπορευμάτων σε ύψος έως 30μ. με γερανοφόρο όχημα

Ομιλος Εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΗΡΩΝ