Προφίλ Εταιρείας

Η EXIDER ΦΩΤΙΟΥ  δραστηριοποιείται στον τομέα των πάσης φύσεως  κατασκευών, με ειδίκευση στα έργα οδοποιίας, με έδρα τα Ιωάννινα. Ιδρύθηκε το 2015 και έχει εισβάλει δυναμικά  στον συγκεκριμένο κλάδο, έχοντας πετύχει να προσφέρει υψηλής ποιότητας  υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και να αποκτήσει σταδιακά μια ισχυρή πελατειακή βάση. Συνεργάζεται τόσο με ιδιώτες όσο και με Δημόσιους φορείς, και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει εξωτερικές συνεργασίες με μελετητικά αρχιτεκτονικά γραφεία και μια πληθώρα Δημοσίων οργανισμών επεκτείνοντας ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το εύρος των υπηρεσιών της. Έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με την διεθνούς εμβέλειας εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων με κορυφαίο την κατασκευή τμήματος της Ιόνιας Οδού στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η επιχείρηση EXIDER αναλαμβάνει πάσης φύσεως έργα οδοποιίας, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, έργα άρδευσης – ύδρευσης. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας  εκτείνεται τόσο γεωγραφικά όσο και ποιοτικά σε ένα μεγάλος εύρος πελατών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας:

  • Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Διαβατών
  • Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης Χαλκίδας
  • Κατασκευή Ιόνιας Οδού

 

Απασχολεί περισσότερους από 15 εργαζομένους και διαθέτει ιδιόκτητο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων που περιλαμβάνουν :

  • Γερανός με υδραυλικό εργάτη
  • Οδοστρωτήρας
  • Σπαστός φορτωτής
  • Σφύρα 2 τόνων
  • Φορτηγά
  • Εκσκαφείς και ανυψωτικά μηχανήματα
  • Bobcats

 

Η στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται συνοπτικά σε μια σειρά ενεργειών οι οποίες πραγματοποιούνται με συνέπεια με την ακόλουθη σειρά :

 

Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό → παροχή ποιοτικών  υπηρεσιών → στρατηγική marketing – προώθησης και προβολής → πωλήσεις → κέρδη → επανεπένδυση → ανάπτυξη – επέκταση – μεγιστοποίηση κερδών μακροπρόθεσμα.